ἑκκαιδεκάκωλος

ἑκκαιδεκά-κωλος,
A ov, of sixteen members (sc.περίοδος), Sch.Ar.Pax382.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εκκαιδεκάκωλος — ἑκκαιδεκάκωλος, ον (Α) (για στίχο) αυτός που αποτελείται από δεκαέξι κώλα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.